DSC04268-15DSC04268-15

Âu gại to

190,000

2 colors/ 2 mầu

Black on the inside/ Lòng bát màu đen

Pink on the inside/ Lòng bát màu hồng

find out more