DSC03230-67DSC03230-67

Bộ thìa dĩa 5 món

1,280,000

Sold as set/ Bán theo set

1 Dinner knife/ 1 Dao

1 Dinner fork/ 1 Dĩa

1 Dinner spoon/ 1 Thìa

1 Soup spoon/ 1 Thìa súp

1 Dessert spoon/ 1 thìa tráng miệng

 

Out of stock

find out more