Bát đồng đột hạt to

595,000

Top = 15cm/ Miệng bát = 15cm

Bottom = 5cm/ Đáy bát = 5cm

find out more