Đèn bàn lục bình vuông | Hyacinth Lamp

1,450,000

Material: Water hyacinth

Base dimension: 15.5 x 35 x 35 cm

Shade dimension: 18 x 19 x 12 cm

Product dimension: 19 x 19 x 50 cm

Made in Vietnam

find out more