Giá để rượu đồng

2,150,000

d= 8cm/ Đường kính ống đựng rượu 8cm

l = 20cm/ Chiều dài ống đựng rượu 20cm

h= 32cm/ Chiều cao giá để rượt 32cm

Bunches of grapes as details/  Họa tiết chùm nho

find out more