Lọ đồng miệng vuông

480,000

h = 11.5cm/ Chiều cao 11.5cm

Top = 2cm/ Miệng lọ 2x2cm

Bottom diameter = 9cm/ Đáy lọ 9cm

 

find out more