Quả bầu hồ lô đồng

1,800,000

h = 26cm/ Chiều cao 26cm

Top = 5cm/ Miệng lọ 5cm

Bottom = 19cm/ Đáy lọ 19cm

find out more