Tủ tầng | Cabinets

12,000,000

Chất liệu: Gỗ Acacia

Kích thước: 
• Chiều ngang: 160 cm
• Chiều cao: 150 cm
• Chiều sâu: 44 cm

Made in Viet Nam

find out more